Hjem - Lions Roskilde Centrum

Menu

Bliv medlem

Bliv medlem af Lions Club Roskilde Centrum

For at blive medlem af en Lions Club skal man have tilknytning til lokalområdet ved enten at bo eller arbejde her.
Der er ingen aldersbetingelser, men klubbens målgruppe er personer mellem 40 og 60 år., og klubben er åben for både mænd og kvinder.

For at blive medlem, skal man "accepteres" af klubbens medlemmer, d.v.s. man skal indstilles af mindst ét Lionsmedlem.
Hvis ingen af klubbens øvrige medlemmer har begrundet indsigelse, bliver man inviteret til et klubmøde, hvor man får mulighed for at mødes med alle medlemmerne og til at præsentere sig selv.  Er man herefter stadig interesseret i medlemskab, bliver man - efter at have deltaget i yderligere 2-3 klubmøder - optaget som medlem i klubben.

Medlemskab af Lions Club Roskilde Centrum er samtidig et medlemskab af alle ca. 46.000 klubber fordel over hele verden.  Man har således mulighed for at deltage i andre klubbers møder - såvel her i landet som i udlandet.

Medlemskab af Lions Club Roskilde Centrum koster p.t. 1.200 kr. årligt i kontingent, ligesom man må påregne en udgift på 150 kr. ved mødeaftener med spisning til dækning af middag.

Der afholdes møder i perioden ultimo august til medio juni og de foregår på Svogerslev Kro, hvor der er fælles spisning inden mødet.  Enkelte møder afvikles som virksomhedsbesøg, besøg på offentlige institutioner, udflugter o.l., og ved disse møder deltager ofte medlemmernes ægtefælle/samlever.

Udover at bidrage til at indsamle penge til humanitære formål både lokalt og internationalt, får man et bredt socialt venskab og en god omgangskreds, idet bestyrelses- og udvalgsmøder foregår på skift hos medlemmerne privat.

Er dette noget, som har vakt din interesse, og ønsker du at yde en social indsats, samtidig med at du har det sjovt, er du meget velkommen til at kontakte klubben for yderligere oplysninger på telefon 2248 7862 eller mail: roskilde ved lions prik dk

Følg Lions