Hjem - Lions Roskilde Centrum

Menu

Katastrofehjælp

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp er en selvejende institution, som blev oprettet den 18.maj1974.                                                                                                                                              

Formålet er med pengemidler, der stilles til rådighed af lions klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet.

Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.

Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er eller vil blive truet, og i mindre grad til den efterfølgende genopbygning.

Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem.

Hjælpen skal ydes gennem en lionsklub, et lionsdistrikt, Lions Clubs International Foundation eller en anden etableret hjælpeorganisation eller samarbejdspartner.

Eksempel på hjælp fra Katastrofehjælpen er de 6.400.000 kroner som blev bevilget til genopbygning efter Tsunamien i Asien den 25. december 2005. Beløbet blev anvendt til den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen samt til nye skoler, private   huse og fiskerbåde.

Følg Lions