Hjem - Lions Roskilde Centrum

Menu

Velkommen

Velkommen til
Lions Club Roskilde Centrums hjemmeside

Lions Club Roskilde Centrum blev skabt i 2012 ved fusion mellem Lions Club Roskilde (stiftet den 28. april 1962) og Lions Club Roskilde Sct. Jørgen (stiftet 30. december 1970). Alle medlemmerne har tilknytning til Roskilde og omegn.

Lions Club Roskilde Centrum er en af Danmarks ca. 300 Lionsklubber med tilsammen ca. 7.000 medlemmer.  HKH Prins Henrik er protektor for Lions Danmark, som er tilsluttet Lions Clubs International - verden største humanitære hjælpeorganisation med 1,4 mill. medlemmer i mere end 200 lande verden over.

Lions Club Roskilde Centrum yder primært sin humanitære indsats i lokalområdet men også såvel nationalt som internationalt.

Lions Club Roskilde Centrum yder blandt andet støtte til handicappede, ungdoms- og ældreclubber sygdomsbekæmpende foreninger og også til enkeltpersoner, som af den ene eller anden grund er kommet i en vanskelig situation.

Desuden støtter Lions Club Roskilde Centrum skoleprogrammet "Unge vælger livskvalitet" samt programmer for international udveksling af unge, uddannelsessøgende, og afholder - sammen med 4 andre Lionsklubber i lokalområdet - en årlig sommerlejr for unge handicappede.

På internationalt plan støtter Lions Club Roskilde Centrum f.eks. hjælp til gadebørn, børnehjem, SOS-børnebyer, klinikker, synsbevarende operationer, vandforsyning m.m. i mange ulande, og yder også bidrag til de danske Lionsklubbers katastrofe- og hjælpefond, som med få timers varsel træder til med akut hjælp ved katastrofer rundt om i verden.

Midlerne til Lions Club Roskilde Centrums humanitære indsats skaffes ved gennemførelse af forskellige pengegivende aktiviteter som f.eks. jule- og kuvertlotterier, tombolaer m.m., hvortil der i vid udstrækning skaffes en flot sponsorstøtte og anden medhjælp hos lokalområdets erhvervsdrivende og myndigheder.

Hver eneste indsamlet krone til Lions Club Roskilde Centrums aktivitetskasse doneres ubeskåret til den humanitære hjælp, idet såvel klubbens drift som Lions internationale administration afholdes af klubkassen, hvortil medlemmerne betaler kontingent. Regnskaberne for disse to pengekasser holdes skarpt adskilte.

Medlemmerne i Lions Club Roskilde Centrum kommer fra mange forskellige erhvervs- og samfundsgrupper, og har et fælles ønske om - gennem en aktiv og engageret fritid - at forbedre forholdene for vanskeligere stillede medmennesker og om at fremme international forståelse.

Lionsarbejdet foregår i en frisk og uhøjtidelig atmosfære uden ceremonier eller hemmelige ritualer, og der drøftes ikke politik og religion. Menneskelige kvaliteter, åbenhed og forståelse for, at medmennesker i nød har ret til at forvente hjælp, er gode forudsætninger for at finde en aktiv fritid i Lions, og der lægges vægt på et godt socialt klubliv.

På klubmøderne, der afholdes den 1. mandag i måneden, drøftes bl.a. planlægning af aktiviteter, og der informeres om Lions humanitære indsats verden over. Klubmøderne kan også bestå af foredrag eller besøg hos virksomheder eller organisationer o.l. i lokalområdet.

Lions er også et tilbud om kammeratskab og netværk. Som Lions er vi sammen om at gøre en forskel.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for eventuelt medlemskab, kan du henvende dig via klubbens mailadresse: roskilde ved lions prik dk.

Hver eneste indtjent krone doneres til humanitære formål.

Følg Lions